Test thử phản hồi thị trường

Home » Themes

Test thử phản hồi thị trường

Gói dịch vụ chạy thử trong vòng 1 tháng để Khách hàng test phản hồi của thị trường đối với sản phẩm dịch vụ của mình. Đồng thời đây cũng là cách để khách hàng đánh giá hiệu quả Dịch vụ Digiviral trước khi quyết định Ký hợp đồng dài hạn.